Master Class, Power Class

Bekostiging, innovatie en ondernemerschap in de zorg

Master Class, 18 december 2019.

KOSTENEFFECTIEF MANAGEN IN ZIEKENHUIZEN.

Dagindeling:

 

13.00 – 13.30 Ontvangst 

13.30 – 14.15 uur –Ziekenhuisbekostiging. Mevr. drs. Merel Custers RA. Jeroen Bosch Ziekenhuis.  

-Hoe ziet de ziekenhuisbekostiging eruit?; Inzicht in zorgkosten en add-on kosten; onderhandelingen met de zorgverzekeraar.

14.15 – 15.15 uur –Kosteneffectiviteit dure geneesmiddelen. Mevr. Merel Custers en dhr. Bas van der Mierden; Prometheus Healthcare BV. 

-Wat betekent kosten effectiviteit; Welke doelmatigheid kan worden nagestreefd. Casus beschrijving dure geneesmiddelen bij NSCLC.  

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur –Kosteneffectiviteit medische technologie. Dhr. Bas van der Mierden; Prometheus Healthcare BV.

-Kan medische technologie bijdragen aan kosteneffectieve oplossingen?; Voor welke medische technologie is dat zinvol; Casus beschrijving AED, WCD, AID toepassingen binnen de cardiologie. 

 

 

 

 

Flyer Power Class 27/2/2017

De dag wordt verzorgd door Bas van der Mierden en Merel Custers. Merel is sales controller in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en betrokken bij de planning en control cyclus in het ziekenhuis. Daarnaast onderhandelt ze met zorgverzekeraars.

Bas is consultant en werkt op interim basis in ziekenhuizen, waar hij zich bezig houdt met probleemstellingen rondom bekostiging, outcome en @home. Hij is auteur van het boek  ‘Ziekenhuisondernemen een illusie’ en is meer dan 10 jaar verbonden aan de Business  Universiteit Nyenrode met een focus op: ziekenhuisondernemen, clinical governance, de rol van de zorgverzekeraar en inkoopsturing.

Inschrijven Master Class of opleiding