Selecteer een pagina

Master Class, Power Class

Bekostiging, innovatie en ondernemerschap in de zorg

Master Class, 18 december 2019.

KOSTENEFFECTIEF MANAGEN IN ZIEKENHUIZEN.

Dagindeling:

 

13.00 – 13.30 Ontvangst 

13.30 – 14.15 uur –Ziekenhuisbekostiging. Mevr. drs. Merel Custers RA. Jeroen Bosch Ziekenhuis.  

-Hoe ziet de ziekenhuisbekostiging eruit?; Inzicht in zorgkosten en add-on kosten; onderhandelingen met de zorgverzekeraar.

14.15 – 15.15 uur –Kosteneffectiviteit dure geneesmiddelen. Mevr. Merel Custers en dhr. Bas van der Mierden; Prometheus Healthcare BV. 

-Wat betekent kosten effectiviteit; Welke doelmatigheid kan worden nagestreefd. Casus beschrijving dure geneesmiddelen bij NSCLC.  

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur –Kosteneffectiviteit medische technologie. Dhr. Bas van der Mierden; Prometheus Healthcare BV.

-Kan medische technologie bijdragen aan kosteneffectieve oplossingen?; Voor welke medische technologie is dat zinvol; Casus beschrijving AED, WCD, AID toepassingen binnen de cardiologie. 

 

 

 

 

Flyer Power Class 27/2/2017

De dag wordt verzorgd door Bas van der Mierden en Merel Custers. Merel is sales controller in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en betrokken bij de planning en control cyclus in het ziekenhuis. Daarnaast onderhandelt ze met zorgverzekeraars.

Bas is consultant en werkt op interim basis in ziekenhuizen, waar hij zich bezig houdt met probleemstellingen rondom bekostiging, outcome en @home. Hij is auteur van het boek  ‘Ziekenhuisondernemen een illusie’ en is meer dan 10 jaar verbonden aan de Business  Universiteit Nyenrode met een focus op: ziekenhuisondernemen, clinical governance, de rol van de zorgverzekeraar en inkoopsturing.

Inschrijven Master Class of opleiding

Boek ‘ziekenhuis ondernemen een illusie’

Een aanrader om kennis over ziekenhuizen te verbeteren.

Ziekenhuizen zijn risicodragend geworden en moeten net zoals Toyota, Apple of Unilever producten verkopen op een zorgconsumentenmarkt. De bestanddelen van het zorgproduct, de medisch specialist, het product(medicijnen, medical disposabels, medical equipment) en het zorgproces bepalen de waarde toevoeging per productiestap. De integrale afstemming bepaalt de kwaliteit en de verkoopprijs richting de zorgverzekeraar.

Risico’s en onzekerheden nemen toe, waardoor Raden van Bestuur, overheden en zorgverzekeraars sterk sturen op management control  in een vastleggingscultuur die behoort bij het Anglo-Amerikaans denken.

De econoom E.F. Schumacher beschreef het al in zijn book ‘Small is beautiful’ (1973). Het faciliteren van kleinschalige initiatieven geeft richting aan de menselijke maat. Een synoniem van het Rijnlandse denken die waarde gedreven, solidariteit en kwaliteit voorop stelt. Juist dit denken gaat uit van de daadwerkelijke gebruikswaarde voor patiënten en de constante verbeteringen hierop. Geen schaalvergroting en volumenormen tegen de maximale vraagprijs. Maar eerlijke sturing op patiëntwaarden, waarbij afval en uitval gezien wordt als een economisch verlies omdat het geen bijdrage levert aan deze patiëntwaarden. Gezamenlijk sturen op deze visie is het uitgangspunt voor langdurig samenwerken.