Selecteer een pagina
Bekostiging, innovatie en ondernemerschap in de zorg

Symposia in 2020:

-Transmurale innovatie, hoe?

-Nieuw inkoopmodel tussen zorgverzekeraar / ziekenhuizen;

-Beste businessmodel voor transmurale innovatie;

-Overheveling, gevolgen ziekenhuizen.

Flyer Power Class 27/2/2017

Inschrijven 

    ‘Ziekenhuis ondernemen een illusie’

    Een aanrader om kennis over ziekenhuizen te verbeteren.

    Ziekenhuizen zijn risicodragend geworden en moeten net zoals Toyota, Apple of Unilever producten verkopen op een zorgconsumentenmarkt. De bestanddelen van het zorgproduct, de medisch specialist, het product(medicijnen, medical disposabels, medical equipment) en het zorgproces bepalen de waarde toevoeging per productiestap. De integrale afstemming bepaalt de kwaliteit en de verkoopprijs richting de zorgverzekeraar.

    Risico’s en onzekerheden nemen toe, waardoor Raden van Bestuur, overheden en zorgverzekeraars sterk sturen op management control  in een vastleggingscultuur die behoort bij het Anglo-Amerikaans denken.

    De econoom E.F. Schumacher beschreef het al in zijn book ‘Small is beautiful’ (1973). Het faciliteren van kleinschalige initiatieven geeft richting aan de menselijke maat. Een synoniem van het Rijnlandse denken die waarde gedreven, solidariteit en kwaliteit voorop stelt. Juist dit denken gaat uit van de daadwerkelijke gebruikswaarde voor patiënten en de constante verbeteringen hierop. Geen schaalvergroting en volumenormen tegen de maximale vraagprijs. Maar eerlijke sturing op patiëntwaarden, waarbij afval en uitval gezien wordt als een economisch verlies omdat het geen bijdrage levert aan deze patiëntwaarden. Gezamenlijk sturen op deze visie is het uitgangspunt voor langdurig samenwerken.