Selecteer een pagina

Prometheus HealthCare

Doelgericht.

Specialist in de zorg

Bas van der Mierden: Consultancy en Interim Management in de zorg. Sterk gericht op innovatie, bekostiging en governance. Mijn expertise ligt in het realiseren van complexe duiding tot werkbare uitvoering. Momenteel ligt de focus o.a. op transmurale- en kosteneffectieve zorg. Business cases die een integrale aansturing in ziekenhuizen vragen.