Prometheus HealthCare

Doelgericht.

Specialist in de zorg

Bas van der Mierden is gespecialiseerd in de gezondheidszorg en met name ziekenhuiszorg. Sterk gericht op bekostiging en governance uitwerking van zorgproducten, geneesmiddelen en medical devices. Binnen ziekenhuizen is de samenhang in sturing het meest belangrijke aandachtspunt voor succes. De focus ligt momenteel op het ontwikkelen van transmurale zorg @Home. Een complexe business case die een integrale uitwerking in het ziekenhuis vraagt.

Prometheus

Prometheus, (hij die vooruit denkt) is één van de Titanen in de Griekse mythologie. Hij is het symbool voor het geloof in de mensheid, zelfs tegen het raadsbesluit van de goden in.

Prometheus schiep volgens de mythe de mensen uit leem. Hij roofde voor hen het vuur dat Zeus hen ontnomen had en maakte zo de beschaving mogelijk. In tal van dichtwerken (Voltaire, Herder, Byron), in de beeldende kunst (Titiaan, Rubens, Böcklin) en in de muziek (Beethoven, Liszt) is Prometheus het symbool voor het verzet van de creatieve denker tegen een onwelgezind lot.

Boek ‘ziekenhuis ondernemen een illusie’

Een aanrader om kennis over ziekenhuizen te verbeteren.

Ziekenhuizen zijn risicodragend geworden en moeten net zoals Toyota, Apple of Unilever producten verkopen op een zorgconsumentenmarkt. De bestanddelen van het zorgproduct, de medisch specialist, het product(medicijnen, medical disposabels, medical equipment) en het zorgproces bepalen de waarde toevoeging per productiestap. De integrale afstemming bepaalt de kwaliteit en de verkoopprijs richting de zorgverzekeraar.

Risico’s en onzekerheden nemen toe, waardoor Raden van Bestuur, overheden en zorgverzekeraars sterk sturen op management control  in een vastleggingscultuur die behoort bij het Anglo-Amerikaans denken.

De econoom E.F. Schumacher beschreef het al in zijn book ‘Small is beautiful’ (1973). Het faciliteren van kleinschalige initiatieven geeft richting aan de menselijke maat. Een synoniem van het Rijnlandse denken die waarde gedreven, solidariteit en kwaliteit voorop stelt. Juist dit denken gaat uit van de daadwerkelijke gebruikswaarde voor patiënten en de constante verbeteringen hierop. Geen schaalvergroting en volumenormen tegen de maximale vraagprijs. Maar eerlijke sturing op patiëntwaarden, waarbij afval en uitval gezien wordt als een economisch verlies omdat het geen bijdrage levert aan deze patiëntwaarden. Gezamenlijk sturen op deze visie is het uitgangspunt voor langdurig samenwerken.