Prometheus HealthCare b.v.

ondernemend adviesbureau in de zorg

Specialisten in de gezondheidszorg

Adviseurs en ondernemers van Prometheus Healthcare zijn specialisten in de gezondheidszorg. We kennen de zorg goed en zijn gespecialiseerd in bekostigingsvraagstukken van ziekenhuizen, medicijnen en medical devices. De specialist als clinical leader ligt aan de basis van elke keuze.

MP900385803

We zoeken naar passende oplossingen, die ook na ons vertrek stand houden. De menselijke maat staat hierin altijd centraal.

Prometheus: effectief

Prometheus, (hij die vooruit denkt) is één van de Titanen in de Griekse mythologie. Hij is het symbool voor het geloof in de mensheid, zelfs tegen het raadsbesluit van de goden in.

Prometheus schiep volgens de mythe de mensen uit leem. Hij roofde voor hen het vuur dat Zeus hen ontnomen had en maakte zo de beschaving mogelijk. In tal van dichtwerken (Voltaire, Herder, Byron), in de beeldende kunst (Titiaan, Rubens, Böcklin) en in de muziek (Beethoven, Liszt) is Prometheus het symbool voor het verzet van de creatieve denker tegen een onwelgezind lot.