Managen van waarde

Kostenneutraal innoveren is mogelijk in ziekenhuizen

GM, MT en KE leidt tot kosteneffectieve handelen!

Geneesmiddelenmanagement (GM), Medtechmanagement (MT) en Kosteneffectmanafement (KE) geven richting aan beleid.  Zinnige zorg, betaalbaar beter, doelmatige zorg of gepast gebruik, zijn begrippen die veel worden gebruikt als het over kosten beheersing gaat in de zorg.

In de visie op deze principes zijn er twee facetten die bepalend zijn. Dit is de management sturing op ‘aanvaardbare kosten’ en dit is de managementsturing op ‘waarde’. Waarden zijn veelal gelijk aan klinische eindpunten of patiëntwaarden. Dit noemen we het effect van het behandeldoel. Kosten en waarden komen dus samen in het begrip ‘kosteneffectiviteit’. Thema’s als zinnige zorg of betaalbaar beter gaan dus over deze beide principes. Binnen drie verschillende uitgaves wordt dieper ingegaan op deze principe in relatie tot de casuïstiek binnen ziekenhuizen. Geneesmiddelenmanagement, Medtechmanagement en Kosteneffectmanagement hebben tot doel de management sturing en innovatiewens in ziekenhuizen te faciliteren en te ondersteunen. Binnen een ‘REEKS’ van publicaties worden steeds verschillende onderwerpen belicht. Op regelmatige basis worden reflectie- of thema-uitgave verzorgt die over specifieke onderwerpen gaan in ziekenhuizen. Denk hierbij aan: kostenneutraal innoveren, innovatie regressie dure geneesmiddelen, ondernemen onder het budgetplafond, inkoop, management van kosteneffect of doelmatigheid in ziekenhuizen, waarde sturing en aanvaardbare kosten, transmurale zorg / @home en waardegericht contracten.

Sommige uitgaves worden specifiek uitgebracht voor klanten. Wilt u binnen uw organisatie aandacht geven aan een specifiek onderwerp om complexiteit te duiden of te onderstuning van management aansturing, dan kunt u contact met ons opnemen. ‘@home’ is een voorbeeld van een uitgave die voor een klant is geschreven.

Heeft u interesse in het artikel over het kostenneutraal toepassen van het LifeVest binnen de cardiologie in de Nederlandse ziekenhuizen, dan kunt u een hard copy aanvragen middels het invullen van het contact formulier. Na overmaken van € 75 krijgt u het toegestuurd.