Sturing op waarde

Kostenneutrale innovatie

GM en MM  leidt tot kosteneffectieve innovaties!

Geneesmiddelenmanagement (GM) en Medicalmanagement (MM) geven richting aan beleid.  Kosten beheersing of kosteneffectiviteit zijn twee verschillen. Het eerste leidt tot beperkingen het tweede leidt tot innoveren.

GM en MM hebben tot doel de management sturing en innovatiewens in ziekenhuizen te ondersteunen. Hiervoor is de ‘REEKS’ ontwikkelt. Op regelmatige basis wordt een reflectie- of thema-uitgave verzorgt die over specifieke onderwerpen gaan en door ziekenhuizen toegepast kunnen worden. Binnen de uitgaven wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen zoals: kostenneutraal innoveren, ondernemen onder het budgetplafond, inkoop, sturen op kosteneffect of doelmatigheid, waarde sturing en aanvaardbare kosten, transmurale zorg / @home en waardegericht contracten.

Heeft u interesse in het artikel over kostenneutraal toepassen van het LifeVest binnen de cardiologie in de Nederlandse ziekenhuizen, dan kunt u een hard copy aanvragen middels het invullen van het contact formulier. Na overmaken van € 75 krijgt u het toegestuurd.