Vision is key

Sturen op basis van evidence en bekostiging, het kan!

Geneesmiddelenmanagement biedt op basis van evidence, bekostiging en richtlijn, stakeholders in de zorg handvatten voor beleid. Geneesmiddelenmanagement is een on-line database die inzichten geeft in eindpunten en bekostiging per indicatie. Dit is uniek in Nederland omdat er bekostiging gekoppeld wordt aan outcome.

Geneesmiddelenmanagement zorgt voor stuurinformatie in een ziekenhuis. Hierdoor zijn apotheken en managers in staat om in impact van innovatieve geneesmiddelen in te schatten. Daarnaast biedt het concrete handvatten voor afspraken tussen ziekenhuizen en leveranciers. Op basis van inzichten in budgetveranderingen wordt de onderhandeling met de zorgverzekeraar eenvoudiger.

Het verkrijgen van stuurinformatie in ziekenhuizen verbetert:

-De inkoop mogelijkheden van innovatieve geneesmiddelen;

-Geeft inhoudelijke handvatten voor afspraken tussen apotheken, specialisten en management;

-Geeft richting aan de budgetprognose van dure geneesmiddelen per kalende jaar